نکات ايمني استفاده از بخاري نفتي


نکات ايمني استفاده از بخاري نفتي

مهم ترين نکات هنگام خريد و استفاده از بخاري نفتي، بحث امنيت آن است. نکات ايمني بخاري نفتي شامل مواردي است که بايد در هنگام خريد، نصب و حين استفاده مورد توجه قرار گيرد. همچنين باتوجه به مصرف فصلي اين وسيله، بايد هرسال پيش از نصب و استفاده‌ي مجدد، سرويس‌کاري‌ها و رسيدگي‌هايي صورت گيرد که استفاده از وسيله را ايمن نمايد.

 

نکات ايمني بخاري نفتي در هنگام خريد

برخي از مهم‌ترين موارد ايمني بخاري نفتي، حين توليد آن محقق مي‌شود. بخاري نفتي متشکل از قطعات گوناگوني است که اگر طبق استانداردهاي لازم ساخته نشوند، مي‌توانند مشکل يا خطرآفرين باشند.

 

 

 

يکي از مهم‌ترين نکات ايمني بخاري نفتي، نبود نشتي در قسمت مخزن است. همچنين جنس هرقطعه بايد به نحوي انتخاب شود که تحمل حرارتي را که به آن مي‌رسد، داشته باشد. ضخامت بدنه و دودکش بايد در حد استاندارد باشد. اتصالات قطعات مختلف بايد مناسب و استاندارد باشد و به اصطلاح قطعات خوب به هم چفت شوند. گردش پيچ‌هاي تنظيم شعله نيز بايد به آساني انجام شود.

 

استانداردهاي مهم فني در وسايل گرمايشي معمولا پيش از ورود محصولات به بازار و رسيدن به دست مشتريان، توسط نهادهاي کارشناسي مرتبط، بررسي مي‌گردد. آگاهي‌رساني به خريداران معمولا با درج نشان‌هاي مخصوص که گواه انجام بررسي‌هاي لازم بر روي محصول است، صورت مي‌گيرد.

 

براي خريد بخاري نفتي ايمن، حتما به برخورداري آن از نشان‌هاي استاندارد لازم توجه نماييد. بخاري نفتي آترا (اينجا)يک نمونه از وسايل گرمايشي جديد و کاربردي است که از استانداردهاي لازم فني و ايمني بهره‌مند است. همچنين شما مي توانيد براي خريد اين بخاري نفتي روي کلمه خريد بخاري نفتي آترا کليک کنيد.

a5_yb9j.jpg

 

نکات ايمني هنگام نصب بخاري

اگر هنوز در مرحله خريد بخاري و سيستم هاي گرمايشي هستيد حتما توجه کنيد که بخاري مدنظر شما داراي استانداردهاي لازم باشد و حتي الامکان از خريد بخاري هاي بدون دودکش خودداري کنيد؛ زيرا بخاري هاي بدون دودکش را نبايد در محيط هاي بسته و کوچک که کاملا درزگيري شده اند استفاده کرد.

 1. اولين و مهمترين قدم در هنگام نصب بخاري اين است که مطمئن شويد مسير دودکش کاملا باز باشد؛ اگر خروجي لوله بخاري شما خارج از ساختمان و بالاي پشت بام قرار گرفته حتما از کلاهک هاي استاندارد براي پوشاندن آن استفاده کنيد.
 2. محل قرارگيري بخاري حتما بايد از سطح زمين فاصله‌ داشته باشد بنابراين در هنگام خريد دقت کنيد که بخاري مدنظر شما پايه هاي مناسبي داشته باشد؛ همچنين از هر طرف نيز بايد حداقل ?? سانتي متر با محيط فاصله داشته باشد.
 3. قبل از نصب لوله بخاري از سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد. همچنين براي اتصال گاز به لوله بخاري از شيلنگ هاي استاندارد با اندازه مناسب استفاده کنيد.
 4. پس از طي مراحل بالا اتصالات گاز را براي بار آخر چک و سپس مي‌ توانيد گاز را وصل کنيد. اگر متوجه نشتي گاز شديد بلافاصله آن را قطع کرده و براي تعميرات اقدام کنيد، در غير اينصورت بخاري را روشن کنيد.
 5. پس از گذشت ?? دقيقه از شروع به کار بخاري لوله ي آن را لمس کنيد اگر لوله بخاري داغ بود ديگر جاي نگراني نيست اما اگر هنوز لوله بخاري سرد بود بخاري را خاموش کرده و بار ديگر مراحل نصب را بررسي کنيد.
 6. همچنين به رنگ شعله هاي بخاري دقت کنيد اگر رنگ آن ها آبي باشد به معناي سالم بودن بخاري است اما نارنجي بودن شعله ها به معناي اين است که بخاري نياز به تعمير و بررسي دارد.

نکات ايمني استفاده از بخاري نفتي


نکات ايمني استفاده از بخاري نفتي

مهم ترين نکات هنگام خريد و استفاده از بخاري نفتي، بحث امنيت آن است. نکات ايمني بخاري نفتي شامل مواردي است که بايد در هنگام خريد، نصب و حين استفاده مورد توجه قرار گيرد. همچنين باتوجه به مصرف فصلي اين وسيله، بايد هرسال پيش از نصب و استفاده‌ي مجدد، سرويس‌کاري‌ها و رسيدگي‌هايي صورت گيرد که استفاده از وسيله را ايمن نمايد.

 

نکات ايمني بخاري نفتي در هنگام خريد

برخي از مهم‌ترين موارد ايمني بخاري نفتي، حين توليد آن محقق مي‌شود. بخاري نفتي متشکل از قطعات گوناگوني است که اگر طبق استانداردهاي لازم ساخته نشوند، مي‌توانند مشکل يا خطرآفرين باشند.

 

 

 

يکي از مهم‌ترين نکات ايمني بخاري نفتي، نبود نشتي در قسمت مخزن است. همچنين جنس هرقطعه بايد به نحوي انتخاب شود که تحمل حرارتي را که به آن مي‌رسد، داشته باشد. ضخامت بدنه و دودکش بايد در حد استاندارد باشد. اتصالات قطعات مختلف بايد مناسب و استاندارد باشد و به اصطلاح قطعات خوب به هم چفت شوند. گردش پيچ‌هاي تنظيم شعله نيز بايد به آساني انجام شود.

 

استانداردهاي مهم فني در وسايل گرمايشي معمولا پيش از ورود محصولات به بازار و رسيدن به دست مشتريان، توسط نهادهاي کارشناسي مرتبط، بررسي مي‌گردد. آگاهي‌رساني به خريداران معمولا با درج نشان‌هاي مخصوص که گواه انجام بررسي‌هاي لازم بر روي محصول است، صورت مي‌گيرد.

 

براي خريد بخاري نفتي ايمن، حتما به برخورداري آن از نشان‌هاي استاندارد لازم توجه نماييد. بخاري نفتي آترا (اينجا)يک نمونه از وسايل گرمايشي جديد و کاربردي است که از استانداردهاي لازم فني و ايمني بهره‌مند است. همچنين شما مي توانيد براي خريد اين بخاري نفتي روي کلمه خريد بخاري نفتي آترا کليک کنيد.

a5_yb9j.jpg

 

نکات ايمني هنگام نصب بخاري

اگر هنوز در مرحله خريد بخاري و سيستم هاي گرمايشي هستيد حتما توجه کنيد که بخاري مدنظر شما داراي استانداردهاي لازم باشد و حتي الامکان از خريد بخاري هاي بدون دودکش خودداري کنيد؛ زيرا بخاري هاي بدون دودکش را نبايد در محيط هاي بسته و کوچک که کاملا درزگيري شده اند استفاده کرد.

 1. اولين و مهمترين قدم در هنگام نصب بخاري اين است که مطمئن شويد مسير دودکش کاملا باز باشد؛ اگر خروجي لوله بخاري شما خارج از ساختمان و بالاي پشت بام قرار گرفته حتما از کلاهک هاي استاندارد براي پوشاندن آن استفاده کنيد.
 2. محل قرارگيري بخاري حتما بايد از سطح زمين فاصله‌ داشته باشد بنابراين در هنگام خريد دقت کنيد که بخاري مدنظر شما پايه هاي مناسبي داشته باشد؛ همچنين از هر طرف نيز بايد حداقل ?? سانتي متر با محيط فاصله داشته باشد.
 3. قبل از نصب لوله بخاري از سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد. همچنين براي اتصال گاز به لوله بخاري از شيلنگ هاي استاندارد با اندازه مناسب استفاده کنيد.
 4. پس از طي مراحل بالا اتصالات گاز را براي بار آخر چک و سپس مي‌ توانيد گاز را وصل کنيد. اگر متوجه نشتي گاز شديد بلافاصله آن را قطع کرده و براي تعميرات اقدام کنيد، در غير اينصورت بخاري را روشن کنيد.
 5. پس از گذشت ?? دقيقه از شروع به کار بخاري لوله ي آن را لمس کنيد اگر لوله بخاري داغ بود ديگر جاي نگراني نيست اما اگر هنوز لوله بخاري سرد بود بخاري را خاموش کرده و بار ديگر مراحل نصب را بررسي کنيد.
 6. همچنين به رنگ شعله هاي بخاري دقت کنيد اگر رنگ آن ها آبي باشد به معناي سالم بودن بخاري است اما نارنجي بودن شعله ها به معناي اين است که بخاري نياز به تعمير و بررسي دارد.

حمل خودرو با قطار، صفر تا صد در يک نگاه


حمل خودرو با قطار، صفر تا صد در يک نگاه

اگر از رانندگي در جاده خسته مي شويد يا نگران مصرف بنزين مي باشيد، مي توانيد با خيال راحت با قطار سفر کنيد. با خودرو بر با قطار، مي توانيد ماشين تان را با خودتان ببريد و سفر بي دردسري داشته باشيد.

حتي اگر دل تان بخواهد با هواپيما سفر کنيد، باز هم مي توانيد ماشين تان را با قطار به مقصد بفرستيد. در مقصد مي توانيد برويد دنبال ماشين و تحويلش بگيريد. به اين ترتيب با خريد بليط خودرو بر قطار سفرتان با آرامش و آسايش کامل خواهد بود. اگر پرسشي درباره خريد بليط خودرو بر قطار در ذهن داريد، با مطالعه اين مقاله، به پاسخ پرسش هاي تان مي رسيد.

براي خودرو بر قطار چه بايد کرد؟

اگر قصد خودرو بر قطار به شهرستان ديگري را داريد، طبيعي است كه بايد بليط بخريد. همانطور كه براي سفر خود با قطار بليط مي خريد، براي حمل ماشين با قطار هم بايد بليط بخريد. امکان خودرو بر قطار، تقريبا در تمام مسير هاي ريلي کشور موجود است. هزينه حمل ماشين با قطار بستگي به مسيرتان دارد.

بليت حمل خودر با قطار مثل بليت معمولي قطار است؛ اگر گم شود، طبق مقررات مي توانيد بليت المثني دريافت کنيد.
شما براي خريد بليت خودرو بر قطار مي توانيد آنلاين اقدام کنيد. در واقع خريد اينترنتي بليط خودرو بر قطار مثل ديگر خريد هاي اينترنتي، دردسر هاي شما را کم مي کند. براي رزرو بليط خودرو بر قطار هم مي توانيد به همين ترتيب عمل کنيد.

شرايط حمل موتور سيکلت با قطار شبيه به شرايط حمل ماشين است. قوانين و مقررات به همان ترتيب است. شما براي حمل موتور سيکلت با قطار، هم بايد بليط بخريد.

شرايط تحويل دادن خودرو در مبدا

اگر قصد داريد خودروي خود را با قطار به شهر ديگري بفرستيد، بايد در بازه زماني ? صبح تا حداکثر ? ساعت مانده به حرکت قطار بليط را خريداري کنيد. موقع تحويل دادن خودرو بايد مدارک شناسايي مالک، سند و کارت مالکيت خودرو را به همراه داشته باشيد.

علاوه بر ب هاي بليط قطار بايد حق بيمه خودرو را به شرکت ريلي بپردازيد. حق بيمه خودرو بر مبناي درصدي از ارزش خودروي شما به صورت جداگانه محاسبه مي شود. نکته مهم اين است كه اگر خودروي شما در زمان تحويل خاموش، خراب يا تصادفي باشد شرکت ريلي قبول نخواهد کرد. هنگام تحويل خودرو به انبار شرکت ريلي، بايد موجودي بنزين يک سوم باک شما باشد.

اگر خودروي شما گذر موقت باشد، در صورتي بليط حمل خودرو صادر خواهد شد كه زمان مجوز عبور آن به پايان نرسيده باشد.
اگر هم ماشين شما، هنوز پلاک نشده باشد، بايد برگه فروش را با خود به همراه داشته باشيد. براي اين ماشين هاي، شش رقم پاياني شماره شاسي ثبت مي شود.

پيش از آنكه اقدام به خريد بليط کنيد بايد قوانين و مقررات را به دقت مطالعه کنيد. اگر ارتفاع خودروي شما ??? سانتي متر و عرض آن از ??? سانتي متر بيشتر باشد، انبار خودروي شما را تحويل نخواهد گرفت.

اگر وسيله اي به جز جک و زاپاس در خودروي شما باشد، شرکت ريلي هيچ مسئوليتي در حفظ آن ندارد. به همين علت هنگام پذيرش، انبار خودروي شما را بررسي مي کند و هيچ بار و وسيله اضافي در خودرو را نمي پذيرد.

دقت کنيد براي رعايت ايمني سر باتري خودرو در مبدا جدا مي شود؛ و در مقصد دوباره روي خودروي شما نصب مي شود. اگر خودرويي كه قرار است حمل شود شخصي نيست و متعلق به سازمان يا نهاد است، داشتن معرفي نامه از سازمان مهم است. براي خودرو هاي صفر کيلومتر كه هنوز شماره نشده اند، ? رقم آخرشماره شاسي به جاي شماره پلاک درج مي شود. ضمنا بايد برگه فروش تحويل داده شود.

شرايط تحويل گرفتن خودرو در مقصد

حالا كه پس از طي مسير در قطار، به مقصد رسيده ايد، بايد خودروي خود را تحويل بگيريد. فقط به ياد داشته باشيد بعد از رسيدن خودرو به مقصد بايد ظرف ?? ساعت خودروي تان را بگيريد. در زمان تحويل حتما بايد ارائه کارت ماشين و کارت شناسايي معتبر به همراه داشته باشيد. اگر زمان حضور شما براي دريافت خودرو از 24 ساعت بگذرد بايد هزينه توقف و انبارداري را پرداخت کنيد.

خودرو را فقط شخصي مي تواند تحويل بگيرد كه در بارنامه حمل خودرو به عنوان تحويل گيرنده معرفي شده است. در غير اين صورت خودرو تحويل داده نمي شود. طبيعتا فرد معرفي شده براي تحويل گرفتن خودرو بايد کارت شناسايي معتبر ارائه دهد.

شرايط تحويل گرفتن خودرو در مقصد

حالا كه پس از طي مسير در قطار، به مقصد رسيده ايد، بايد خودروي خود را تحويل بگيريد. فقط به ياد داشته باشيد بعد از رسيدن خودرو به مقصد بايد ظرف ?? ساعت خودروي تان را بگيريد. در زمان تحويل حتما بايد ارائه کارت ماشين و کارت شناسايي معتبر به همراه داشته باشيد. اگر زمان حضور شما براي دريافت خودرو از 24 ساعت بگذرد بايد هزينه توقف و انبارداري را پرداخت کنيد.

خودرو را فقط شخصي مي تواند تحويل بگيرد كه در بارنامه حمل خودرو به عنوان تحويل گيرنده معرفي شده است. در غير اين صورت خودرو تحويل داده نمي شود. طبيعتا فرد معرفي شده براي تحويل گرفتن خودرو بايد کارت شناسايي معتبر ارائه دهد.

با توجه به امکانات متنوع حمل و نقل نظير کاميون، يدک کش، هواپيماي خودرو بر، کشتي و … تعرفه اين گونه امکانات هم متغير است. از فاکتورهاي مهم براي مشخص کردن تعرفه جرثقيل خودرو بر، نوع خودرو كه حمل مي شود است که بايد متناسب با نوع خودرو درخواست ماشين خودروبر كنيد.

در مسافت هاي طولاني براي حمل خودرو هزينه سوخت و استهلاک جرثقيل محاسبه مي شود. جرثقيل يدک کش هاي مکانيزه نسبت به نمونه هاي معمولي از پايداري بهتري برخوردارند و قيمت خدمات اين گونه خودرو بر شهرستان تا حدودي بيشتر است.

جرثقيل بايد وزن خودرو را تحمل كند و در طول مسير حمل دچار آسيب به جرثقيل و خودرو نشود. معمولا براي مسيرهاي کوتاه و خودروهاي سبک از جرثقيل نيسان استفاده مي كنند هزينه کمتري نسبت به کاميون ها دارند.

با توجه به اينكه خرابي خودرو در هر زمان و مکاني كه باشد نيازمند تعمير فوري است. شماره خودروبر شبانه روزي شهرستان با داشتن کادري حرفه اي فعاليت مي كنند. براي جابجايي هاي داخل شهري از خودرو بر هاي تکي استفاده مي كنند. به صورت کلي چه خودروهاي نو و بدون کاركرد و چه خودروهاي آسيب ديده بايد توسط خودروبرها جابجا شوند. بسياري از خودرو بر ها توانايي جابجايي چندين خودرو را به صورت يکجا دارند.

خودروبر پارس براي همه مسيرهاي شهرستان هر خودرو را تا سقف ارزش آن خودرو به همراه بارنامه دولتي ، بيمه مي كند تا در صورت خسارت احتمالي ، مالک خودرو متضرر نگردد.

تشخيص پلاک خودرو در دوربين هاي هايلوک


تشخيص پلاک خودرو در دوربين هاي هايلوک

يکي از کاربرد هاي مهم تجهيزات مدار بسته هايلوک ، قابليت تشخيص پلاک خودرو است .  در اين حالت  دوربين مداربسته   به گونه اي نصب مي شود که پلاک خودرو هاي عبوري را ثبت مي کند و کاربر مي تواند از پلاک خودرو ها بر اساس زمان و تاريخ گزارش گيري داشته باشد . به علاوه امکان جستجوي يک پلاک مشخص ، شناسايي پلاک خودرو هاي سرقتي و مواردي از اين دست توسط دوربين پلاک خوان هايلوک در دسترس خواهد بود . نرم افزار قدرتمند دوربين پلاک خوان هايلوک به دوربين امکان ثبت پلاک در فواصل طولاني و شرايط نوري غير مساعد را مي دهد . در ادامه برخي از مهمترين ويژگي هاي دوربين ثبت پلاک هايلوک را مشاهده مي کنيد .

 

تشخيص پلاک خودرو در دوربين هاي هايلوک

دوربين هايلوک پلاک خوان بايد رزولوشن و کيفيت تصوير بالايي داشته باشد تا پلاک خودرو ها را ثبت نمايد . رزولوشن بالاتر مي تواند تصاوير با کيفيت تري ارائه نمايد و اين مهم درصد خطاي دوربين پلاک خوان هايلوک را به حداقل مي رساند . شهرنت

امکان ديد در شب هوشمند در دوربين هايلوک ، اجازه ثبت پلاک شبانه روزي را به دوربين مي دهد .

قابليت HLC در دوربين پلاک خوان هايلوک ، به دوربين کمک مي کند تا پلاک خودرو را در هر شرايط نوري را با کيفيت مناسب تصوير برداري و ثبت نمايد .

بيشتر بخوانيد:    تي وي تي         پکيج دوربين مداربسته

قابليت تصوير  برداري در حضور چند طيف نور يا WDR در دوربين هايلوک ، درصد خطاي دوربين در ثبت پلاک را کاهش مي دهد .

دوربين پلاک خوان هايلوک ، با سرعت بالاتر از دوربين هاي  هايک ويژن معمولي تصوير برداري مي کند . سرعت بالاتر از 25 فريم بر  ثانيه ، امکان ثبت پلاک خودرو هاي با سرعت بالاتر را فراهم مي کند .

جهت تصوير برداري با کيفيت و بهينه تر بايد از دوربين پلاک خوان هايلوک با لنز وريفوکال با فاصله کانوني مناسب استفاده کرد . اين دوربين امکان ثبت پلاک در محل مورد نظر کاربر را به نحو مطلوب براي کاربران فراهم مي کند .

 

تلفن ويديويي دو منظوره تحت شبکه هايک ويژن


تلفن ويديويي دو منظوره تحت شبکه هايک ويژن

کمپاني هايک ويژن تلفن ويديويي ماژولار تحت شبکه را براي ارتقاي امنيت آپارتمان ها ارائه کرد ، اين محصول دو منظوره  با نصب بر روي درب ورودي خانه ها و آپارتمان هاي کوچک علاوه بر کارايي به عنوان زنگ درب امکان توسعه و ارتباط با سيستم مدار بسته IP را نيز دارد ، از اين رو مي توان در سناريو هاي مختلف از اين محصول دو منظوره استفاده کرد .

تلفن کننده ويديويي قابل نصب در قسمت درب ورودي مي تواند همه مزاياي يک سيستم نظارت تصويري را تنها از طريق دو سيم برق و ديتا ارائه نماد . اين مهم باعث صرفه جويي در هزينه و نصب آسان محصول مي شود و مي توان براي بهبود سطح ايمني ساختمان هاي مسکوني بزرگ هم از اين محصول استفاده نمود .

تصاوير Full HD دوربين اين آيفون هوشمند تصويري ، با ميدان و زاويه ديد مناسب بهترين کيفيت را ارائه مي کند به علاوه استفاده از قابليت ديد در شب و WDR در اين دستگاه باعث شده که بصورت 24 ساعته تصاوير با کيفيتي ثبت شود و کاربران علاوه بر مانيتور داخل ساختمان مي توانند تصاوير اين آيفون هوشمند را ازطريق نرم افزار تلفن همراه و از هر جاي دنيا مشاهده کنند .

اين سيستم ماژولار است و مي توان در سناريو هاي مختلف از آن استفاده کرد ، ارتباط با سيستم هاي مختلف مانند سيستم نظارت تصويري ، سيستم کنترل دسترسي ، سيستم دزدگير و … در اين آيفون هوشمند ماژولار وجود دارد . به علاوه مي توان لوازم جانبي مختلفي را بر روي اين دستگاه هوشمند تحت شبکه از طريق پروتکل هاي شبکه اضافه نمود .

 

تلفن ويديويي دو منظوره تحت شبکه  هايک ويژن

امکان اتصال دوربين مدار بسته بطور مستقيم به آيفون و استفاده از تصوير آن

 • کيفيت صدابرداري بالا حتي در محيط هاي شلوغ و پر سر و صدا
 • کنترل سيستم از راه دور و توسط نرم افزار موبايل
 • تنظيمات ساده سيستم
 • امکان نصب بر روي ديوار يا روي درب
 • مديريت با استفاده از نرم افزار CMS هايک ويژن
 • قابليت اضافه کردن 16 دوربين و مشاهده تصاوير بصورت محلي

برخي از مهمترين کاربرد هاي آيفون هوشمند تصويري ماژولار هايک ويژن  ( hikvision ) در ساختمان هاي مسکوني ، مدارس ، ساختمان هاي اداري مي باشد .

 

شرکت D-Link در حوزه شبکه فعاليت گسترده و موفقي داشته است و دليل آن را مي‌توان کيفيت هميشگي محصولات اين شرکت دانست. DPH-860S از تلفن‌هاي تحت شبکه اين شرکت تايواني است که قابليت‌هاي درخور تأملي در چنته دارد. اين تلفن به دوربين مدار بسته 5 مگاپيکسلي مجهز شده است تا مکالمات ويدئويي باکيفيت تمام انجام پذيرد. اين شرکت از يک صفحه‌نمايش رنگي 7 اينچي در تلفن تحت شبکه DPH-860S استفاده کرده است که علاوه بر تماس ويدئويي باکيفيت، رابط کاربري لذت‌بخش را رقم مي‌زند. از ديگر ويژگي‌هاي اين تلفن مي‌توان به سيستم‌عامل اندرويد اشاره کرد. با  روح اندرويدي که در اين تلفن بکار گرفته شده است؛ کاربر مي‌تواند اپليکيشن هاي جانبي اعم از مرورگر وب، ايميل و ... را نصب کند و از خدمات آنلاين ارائه‌شده، بهره‌مند شود.  اين تلفن تحت شبکه با 5 حساب کاربري VOIP، حالت‌هاي Hold، DND، دفترچه تلفن با تصوير پروفايل و ... مي‌تواند به ابزاري بسيار مفيد براي مديران بدل شود.

 

طراحي و ساخت

بنا به ادعاي شرکت D-Link، تلفن تحت شبکه DPH-860S چه از نظر عملکرد و چه از نظر طراحي يک نوآوري محسوب مي‌شود؛ البته اين طراحي در مقايسه با ويژگي‌هاي متعدد چندان چنگي به دل نمي‌زند. اين تلفن تحت شبکه  ابعاد 40 × 210 × 255 ميلي‌متري دارد و فضاي زيادي را بر روي ميز کار اشغال مي‌کند؛ البته به ياد داشته باشيد که اشغال چنين فضايي با در نظر گرفتن قابليت‌هاي اين تلفن، بيهوده نيست. اصلي‌ترين ويژگي طراحي اين تلفن، صفحه‌نمايش لمسي و رنگي آن است. اين صفحه‌نمايش ابعاد 7 اينچي و رزولوشن  480 × 800 پيکسل دارد که بيشتر قسمت‌هاي تلفن را پوشش داده است تا تجربه کاربري بي‌نظيري که D-Link از آن سخن مي‌گويد را فراهم کند. در پايين اين صفحه‌نمايش 4 عدد کليد تعبيه‌شده است که عملکرد هرکدام با آيکني مشخص‌شده است. تلفن تحت شبکه DPH-860S، علاوه بر زيبايي، کيفيت ساخت خوبي هم دارد و اين ويژگي شامل کليدهاي بادوام نيز مي‌شود. دوربين اين دستگاه تلفن در قسمت بالاي صفحه‌نمايش قرار داده‌شده است تا به هنگام مکالمه ويدئويي، کاربر به‌طور کامل در ديد قرارگرفته باشد. بدنه اين تلفن پلاستيکي است و از طراحي مشکي مات بهره مي‌برد. استفاده از اين طراحي باعث شده تا، بدنه تلفن اثرانگشت را جذب نکند. به‌منظور سهولت در استفاده، يک‌پايه پلاستيکي براي تلفن DPH-860S در نظر گرفته‌شده است.

جهت دريافت کليه  نصب دوربين مداربسته  ، نصب سيستم هاي کنترل تردد و اعلام سرقت مي توانيد با شرکت مهر تجارت تماس بگيريد.

 به دليل بهره‌مندي اين تلفن از صفحه‌نمايش و دوربين، ايجاد زاويه براي کاربري آسان الزامي است؛ اين پايه مي‌تواند در دو زاويه به پشت تلفن نصب شود. با طراحي گيره در کنار پايه، نصب اين تلفن به ديوار نيز امکان‌پذير شده است. در پشت تلفن يک کليد جوي استيک مانند تعبيه‌شده است که زاويه دوربين را نيز تغيير مي‌دهد که اين امر موجب افزايش انعطاف‌پذيري DPH-860S در مکالمات ويدئويي مي‌شود. در کنار اين کليد يک محفظه وجود دارد که درگاه‌هاي USB، microUSB و اسلات حافظه در آن جاي‌داده شده‌اند. براي دسترسي آسان، درگاه HDMI در گوشه سمت راست، دو درگاه گوشي تلفن در سمت چپ در نظر گرفته‌شده‌اند.

 

 

 

مقايسه انواع توستر بوش


مقايسه انواع توستر بوش

توسترها امروزه يکي از پرکاربردترين لوازم آشپزخانه محسوب مي شود چراکه مشغله هاي کاري امروزه به افراد اجازه نمي دهد تا به خريد نان تازه به صورت روزانه برسند و از اين رو در بسياري از خانه ها نان فريز شده به چشم مي خورد.

c5_w6rt.jpg

به نقل از سايت خبري پارس نيوز

 معرفي انواع توستر بوش از بهترين مارک توستر نان به همراه گارانتي بوش سرويس و بهترين قيمت توستر.

توسترها امروزه يکي از پرکاربردترين لوازم آشپزخانه محسوب مي شود چراکه مشغله هاي کاري امروزه به افراد اجازه نمي دهد تا به خريد نان تازه به صورت روزانه برسند و از اين رو در بسياري از خانه ها نان فريز شده به چشم مي خورد، انواع توسترهاي جديد علاوه بر تست کردن باکيفيت نان ها اين امکان را به شما مي دهد تا با استفاده از برنامه يخ زدايي يا همان defrost نان را با کيفيت بسيار عالي گرم و يا تست کنيد و ديگر گرم کردن نان با مايکروويو يا گاز باعث کم شدن کيفيت نان شما نخواهد شد. لازم به ذکر است در مدل هاي گوناگون توستر شما امکان تست، گرم کردن شيريني هاي گرد و يا نان با ابعاد مختلف را خواهيد داشت که مي تواند کارايي اين محصول را برايتان بيشتر کند. در ادامه با بررسي انواع توستر بوش که از بهترين مارک توسترهاي نان محسوب مي شود، همراه شما خواهيم بود و براي آنکه بتوانيد راحت تر اين متن را دنبال کنيد در ابتدا تفاوت و شباهت هاي کامل توستر بوش در مدل هاي مختلف را همراه شما بررسي خواهيم کرد و در مرحله بعد به صورت دسته ‌بندي شده تک تک مدل ها را از لحاظ مشخصات بررسي مي کنيم.

با صبحانه سازهاي بوش همه چيز براي شروع يک صبح دل انگيز مهياست

 

مشخصات مشابه انواع توستر بوش

کشوي جمع آوري خرده نان: يکي از مشکلات هميشگي در بسياري از توستر هاي نان، ماندن خرده نان ها در توستر بوده است که با روشن شدن مجدد، اين خرده ها مي سوزند و بوي بدي را به جا مي گذارد و از طرفي نه ظاهر خوشايندي براي ما دارد و نه بهداشت ايده الي براي مصرف کنندگانش. از اين رو در مدل هاي توستر بوش يک سيني در زير توستر نان تعبيه شده است که خرده نان هاي موجود در هنگام تست نان بر روي اين سيني جمع خواهد شد و شما به راحتي مي توانيد در هر زمان که خواستيد اين سيني را از زير توستر بر داريد، آن را بشوييد و در سر جايش بگذاريد.

يخ زدايي يا :Defrost همانطور که در ابتدا نيز اشاره کرديم توستر بوش تنها کار تست را انجام نمي دهد و با داشتن ويژگي يخ زدايي مي تواند نان فريز شده را با کيفيت ناني تازه براي شما گرم کند به گونه اي که کيفيت گرم کردن نان با توستر در مقايسه با مايکرويو و با گاز برايتان کاملاً مشهود خواهد بود. شما مي توانيد از توستر بوش براي گرم کردن و همچنين تست کردن نان خود باکيفيتي بسيار عالي استفاده نماييد.

نحوه بالا آمدن نان: در توستر بوش، برداشتن نان تست شده يا گرم شده بسيار آسان خواهد بود و ديگر لازم نيست مانند برخي از توسترها در مارک هاي ديگر از وسيله اي براي برداشتن نان خود استفاده کنيد؛ در انواع توستر نان بوش، پس از اتمام کار دستگاه نان به صورت آسانسوري بالا خواهد آمد و شما مي توانيد آن را به راحتي برداريد.

بدنه عايق توستر بوش: انواع توستر نان بوش داراي بدنه عايق حرارت است و در هنگام کار بدنه آن داغ نخواهد شد و در تمامي مدل هاي توستر بوش مي توانيد اين ويژگي را در اختيار داشته باشيد.

 

شباهت هاي ديگر انواع توستر بوش: تنظيم درجه حرارت، تنظيم ميزان برشتگي نان، گرمادهي يکنواخت، دکمه توقف براي قطع عملکرد توستر در هر زماني که نياز داريد، خاموش شدن خودکار توستر نان در هنگام چسبيدن نان به منظور جلوگيري از سوختگي آن و سنسور الکترونيکي در توستر بوش که براي ثابت نگه داشتن دما تعبيه شده است همه و همه در تست کردن و گم کردن يک نان با کيفيت کمک کننده خواهد بود که شما مي توانيد اين قبيل خصوصيات ذکرشده را در انواع مدل هاي توستر بوش مشاهده فرماييد.

جايگاه گرم کردن نان گرد و شيريني: در مدل هايي از توستر بوش، ميله هايي به صورت پايه بر روي قسمت جايگاه هاي نان باز مي شود که مي توانيد از آن براي گرم کردن نان گرد و يا شيريني استفاده نماييد و بدون کاهش کيفيت نان آن را در گرم و آماده خوردن نماييد.

تفاوت هاي انواع توستر نان بوش

توستر بوش در رنگ ها و سبک ديزاين هاي مختلف توليدشده است و به دليل داشتن تفاوت در سبک و رنگ هاي گوناگون آن، ست کردنش با فضاهاي رنگي مختلف و يا فضاهاي کلاسيک و مدرن بسيار راحت خواهد بود. در اينجا به شما پيشنهاد مي کنيم براي خريد توستر بوش تنها دو مورد از تفاوت هاي موجود در انواع توستر نان را در اولويت انتخاب خود قرار دهيد تا بتوانيد هر چه راحت تر انتخاب خود را انجام دهيد: مورد اول شکل ظاهري و رنگ توستر و مورد دوم جايگاه نان طراحي شده در آن از لحاظ ابعادي و تعداد است که در ادامه و در همين بخش بدان اشاره خواهيم کرد:

توان مصرفي: در توستر هاي بوش از 860 تا 1090 وات توليدشده است اما به شما پيشنهاد مي کنيم توان مصرفي مدل هاي توستر بوش را در اولويت انتخاب خود قرار ندهيد چراکه وات انتخاب شده در مدل ها بر اساس اندازه و کارايي و تکنولوژي هاي به کار گرفته شده در آن ها کافي و دقيق است و شما نمي توانيد ولت بالاتر را بهتر يا برعکس آن را در فکر خود براي انتخاب يک مدل مناسب از توستر نان بوش بدانيد. پس پيشنهاد مي کنيم به چندي از تفاوت هاي ديگر آن توجه فرماييد.

ابعاد توستر بوش و تعداد جايگاه هاي نان: انواع توستر بوش را به دو صورت کلي مي توانيد در نظر بگيريد چراکه اين ابعاد در تفاوت طول است که از جهت کارايي براي شما تفاوت خواهد داشت. توستر نان بوش در انواع مختلف خود يا در طول کوتاه تر حدود 30 سانتي متر يا در طول بلندتري که حدود 43 سانتي متر مي باشد طراحي شده اند که بر اساس نياز شما قابل انتخاب است. ساده بگوييم اگر نان بلند و بزرگ را مي خواهيد براي تست کردن استفاده کنيد و ابعاد طولي کوچک تر براي شما کار را سخت مي کند مي توانيد سراغ مدل هاي کشيده تر بوش برويد، توجه فرماييد که تعداد جايگاه هاي توستر بوش در مدل هاي کشيده آن يک جايگاه و در مدل هاي کوتاه تر دو جايگاه براي استفاده وجود دارد و با توجه به اين مورد مي توانيد مدلي مناسب را در ميان انواع توستر بوش انتخاب نماييد.

مقايسه انواع توستر نان بوش

در اينجا سعي داريم با بررسي هريک از مدل ها به صورت جداگانه به شما عزيزان در خريدي هرچه راحت تر کمک کنيم. از آن جايي که هدف ما سهولت انتخاب شما عزيزان است در ادامه مدل هايي با سبک هاي يکسان را در دسته‌بندي هاي جدا براي شما آورده ايم و با درج تصاوير آن ها در کنار هم نمايش آن ها را برايتان ساده تر کرده ايم اما توجه فرماييد که با کليک بر روي عنوان مدل ها مي توانيد به صورت مستقيم وارد سايت فروش شويد و تصاوير کامل تر و جداول مشخصات آن ها را نيز به صورت کاملاً جزئي مطالعه و بررسي نماييد و قيمت توستر بوش را نيز در مدل هاي ذکرشده با يکديگر مقايسه نماييد:

دسته بندي اول:

 

توستر بوش مدل  TAT8613

توستر نان بوش در مدل 8613 يک توستر مدرن و بسيار زيبا از جديدترين ديزاين هاي بوش است که به رنگ مشکي و تلفيق زيبايي با استيل توليد شده است. اين مدل از توستر بوش باقدرت 860 وات و 30.7 سانتي متر توليد شده است که شما مي توانيد با داشتن دو جايگاه نان کار تست کردن و همچنين يخ زدايي نان خود را با کيفيت هرچه بيشتر در اختيار داشته باشيد هرچند که شما مي توانيد در اين مدل از پايه هاي موجود براي گرم کردن شيريني و نان گرد نيز استفاده نماييد. شما به راحتي مي توانيد با دکمه هايي که بر روي سطح توستر نان در اين مدل طراحي شده است نيز ميزان تست شدن نان را بر اساس سليقه تان انتخاب نماييد. همانطور در قسمت شباهت هاي توستر بوش بدان اشاره کرديم، اين مدل نيز تمامي تکنولوژي و موارد ذکرشده ازجمله بدنه عايق، گرمادهي يکنواخت، کشوي خرده نان و غيره را به همراه دارد و اين مدل با طراحي بسيار زيبا و ساده اش جز پرفروش ترين و پرطرفدارترين مدل ها است که با ست بي نظيرش با کتري برقي اي که با اين سبک طراحي شده است، ظاهري بي نظير را براي شما رقم خواهد زد.

توستر بوش مدل  TAT8611

توستر بوش 8611 توستري به رنگ سفيد مي باشد که همانند مدل 8613 با استيل ترکيب شده است و مشخصاتي همانند مدل بالا را در بردارد و تنها تفاوت آن ها در رنگ اين دو مدل است بنابراين شما عزيزان مي توانيد با توجه به سليقه و ست رنگي منزل خود رنگ سفيد يا مشکي آن را انتخاب نماييد. توجه کنيد اين دو مدل به دليل ترکيب زيبايش با استيل امکان ست کردن آن را با فضاهاي مختلف هر خانه اي هر چه ساده تر کرده است.

دسته بندي دوم:

 

توستر بوش مدل TAT6A113

توستر نان بوش در مدل TAT6A113 با ديزاين يکپارچه رنگ مشکي طرفداران زيادي را به خود جلب کرده است. اين مدل از توستر بوش داراي 1090 وات قدرت مي باشد که با داشتن 2 جايگاه نان و پايه اي براي گرم کردن نان و شيريني مي تواند مدلي مناسب براي خريد يک توستر نان با کيفيت باشد؛ و اين مدل نيز همانند انواع توستر نان ديگر اين امکان را به شما مي دهد که نان فريز شده را با نگه داشتن کيفيت آن به راحتي گرم نماييد. درجه هاي مختلف موجود در کنار اين دستگاه نيز به شما اين امکان را خواهد داد تا حد تست نان خود را مطابق با سليقه خود انجام دهيد. اين توستر نيز همانند ديگر انواع توستر بوش از چسبيدن نان، تست يکنواخت و سوختن نان در خود با توجه به تکنولوژي هاي موجود جلوگيري خواهد کرد.

توستر بوش مدل TAT6A111

توستر نان بوش در مدل 6A111 با ترکيب زيباي سفيد و طوسي توليد شده است و ترکيب رنگي موجود در اين دستگاه امکان ست کردن آن را با ترکيب هاي ديگر هرچه ساده تر خواهد کرد. اين مدل مشابه TAT6A113 که در بالا درباره مشخصات آن گفته ايم مي باشد و تنها تفاوت آن در رنگ اين دستگاه است و شما مي توانيد بر اساس سليقه و ست رنگي آشپزخانه خود، اين مدل را انتخاب نماييد.

توستر بوش مدل  TAT6A913

توستر بوش در مدل TAT6A913 با ترکيب زيباي استيل و مشکي توليد شده است که اين مدل نيز با مشخصات يکساني با مدل TAT6A113 و TAT6A111 مي باشد و تنها تفاوت اين مدل با دو مدل ديگر در رنگ آن است. از آنجايي که استيل و مشکي در بسياري از لوازم آشپزخانه افراد به چشم مي خورد هماهنگ کردن آن با ديگر لوازم آشپزخانه بسيار ساده تر مي باشد. شما مي توانيد تصاوير اين سه مدل را به راحت در کنار هم مشاهده فرماييد و يا کليک بر روي نام آن ها، جزييات هرچه بيشتر و تصاوير آن ها را نيز در فروشگاه 20 بخر مشاهده نماييد.

دسته بندي سوم:

 

توستر بوش مدل  TAT6A001

توستر نان بوش در مدل TAT6A001 يکي از انواع توستر نان با ديزاين کشيده است. اين مدل از توستر داراي طول 43 سانتي متر است که اين امکان را به شما مي دهد تا نان با ابعاد کشيده تر را بدون نياز به برش دادن درون آن ها بگذاريد. توجه کنيد همانطور که در ابتداي متن نيز اشاره کرديم مدل هاي کشيده توستر بوش داراي يک جايگاه مي باشد و اگر شما از دسته افرادي هستيد که داشتن يک جايگاه بلندتر را به داشتن دو جايگاه نان ترجيح مي دهيد پس مس توانيد در ميان مدل هايي با طراحي کشيده بوش انتخاب کنيد. توستر بوش در اين مدل که با ترکيب سفيد و طوسي طراحي شده است داراي 1090 وات قدرت، سيني خرده نان براي سهولت تميز کردن و بهداشت دستگاه و تمامي خصوصيات ذکرشده مشابه با انواع ديگر است. در کنار اين دستگاه نيز شما امکان تنظيم درجه تست و استفاده از حالت يخ زدايي را در دسترس داريد و مي توانيد اين مدل را با تضمين تست، گرم کردن نان و يخ زاديي بسيار با کيفيت و آنچه درخور برند بوش است را در اختيار داشته باشيد.

توستر بوش مدل  TAT6A003

توستر بوش مدل TAT6A003 با داشتن رنگ يکپارچه مشکي مورد پسند بسياري از افراد است. اين مدل نيز مانند مدل هاي ديگر در اين دسته‌بندي از توستر نان بوش داراي طراحي کشيده و يک جايگاه نان، سيني خرده نان، تنظيمات کارآمد و مشخصاتي مشابه با انواع توستر در اين برند معتبر است که مي تواند لذت خوردن ناني تازه را به منزل شما هديه دهد.

توستر بوش مدل TAT6A004

توستر نان بوش مدل TAT6A004 يکي از رنگ هاي خاص قرمز است که با طوسي ترکيب زيبايي را براي آشپزخانه شما رقم مي‌زد. اين مدل مشابه 3 مدل ديگر در اين دسته است که با تفاوت رنگي خود، امکان انتخاب را در اين طيف رنگي را براي افراد مهيا مي سازد و اگر شما نيز از دسته افرادي هستيد که ست قرمز يا استفاده از رنگ هاي گرم و شاد را براي ديزاين منزل خود انتخاب کرده ايد، قطعاً استفاده از آن برايتان لذت بخش خواهد بود.

توستر بوش مدل TAT6A803

توستر بوش مدل TAT6A803 ترکيبي زيبا از استيل و مشکي است که طرفداران زيادي نيز در دنيا دارد چراکه بسياري از ست هاي آشپزخانه با اين ترکيب رنگي سازگاري زيادي دارد. اين مدل از توستر نان نيز در اين دسته‌بندي از توسترهاي کشيده بوش داراي خصوصيات مشترکي در کارايي و مشخصات مي باشد و شما عزيزان مي توانيد براي مشاهده تصاوير کامل تر و مطالعه جزييات هر چه بيشتر هرکدام از مدل ها با کليک بر روي نام محصولات خود، آن را در سايت فروشگاهي 20 بخر مشاهده نماييد.

دسته بندي چهارم:

 

توستر بوش مدل TAT6101

توسترنان بوش مدل TAT6101 با ترکيب زيبايي از سفيد و طوسي روشن توليد شده است که داراي ديزاين متفاوت تري به نسبت انواع ديگر توستر بوش است. طراحي اين مدل به صورت نيم دايره اي و داراي دو جايگاه نان مي باشد که بر روي اين مدل نيز شما مي توانيد درجه هاي تنظيم ميزان تست، دکمه توقف و يخ زدايي را مشاهده نماييد. از لحاظ ابعادي و جايگاه نان اين مدل ها در مشابهت با مدل هاي مستطيلي غير کشيده است. اين مدل با داشتن 900 وات قدرت و ظاهر خاص خود، مشتريان زيادي را به خود جلب کرده است و شما مي توانيد با خريد اين مدل نيز از تمامي تکنولوژي و مشخصات ذکرشده در اين برند معتبر استفاده نماييد و هر روز ناني خوشمزه و باکيفيت را با استفاده از اين توستر نان در منزلتان مهيا کنيد.

توستر بوش مدل  TAT6901

توستر بوش مدل TAT6901 با ترکيب رنگ استيل و مشکي يکي ديگر از مدل هاي طراحي نيم دايره توستر نان بوش است که با ويژگي هاي يکسان در اين دسته توليد شده است و شما مي توانيد بر اساس سليقه و ديزاين آشپزخانه خود خريد اين مدل از توستر را انتخاب نماييد. نکته مهم درباره اين نوع ديزاين را فراموش نکنيد که از لحاظ جاي تعبيه شده نان فضايي کاملاً يکسان با مدل هاي مستطيلي غير کشيده خواهد داشت.

توستر بوش مدل TAT6L132

توستر نان بوش مدل TAT6L132 با طراحي نيم دايره و يکپارچه مشکي طراحي شده است و با ديزاين خاص خود طرفداران زيادي در دنيا را به خود جلب کرده است. اين مدل از توستر نان نيز همانند انواع ديگر با داشتن تنظيمات درجه تست، دکمه توقف، يخ زدايي، سيني خرده نان و تمامي موارد جزئي ديگر مي تواند انتخابي مناسب براي دوستداران اين سبک از توستر نان باشد.

آنر مجيک بوک 14 و 15 با پردازنده هاي نسل 11 اينتل معرفي شدند


آنر مجيک بوک 14 و 15 با پردازنده هاي نسل 11 اينتل معرفي شدند

آنراخبار لپ تاپ‌ها

 

آنر به تازگي لپ‌تاپ‌هاي سري مجيک بوک خود را با جديدترين پردازنده‌هاي اينتل به‌روز کرده است. در بين لپ‌تاپ‌هاي جديد آنر، مجيک بوک 14 (MagicBook 14) در دو نسخه با پردازنده‌هاي چهار هسته‌اي i7-1165G7 (با فرکانس حداکثري 4.7 گيگاهرتز) و چهار هسته‌اي i5-1135G7 (4 هسته، 8 رشته، فرکانس تا 4.2 گيگاهرتز) توليد شده و مجيک بوک 15 هم از i5-1135G7 استفاده مي‌کند. در ضمن، در هر دو مدل از تراشه گرافيکي جديد Intel Iris Xe استفاده شده است.

 

صرف‌نظر از پردازنده، دو مدل بزرگ و کوچک مجيک بوک کاملاً شبيه به هم هستند. تا قبل از اين هم مجيک بوک 14 با پردازنده رايزن 5 3500U بسيار جذاب بود و نسخه ارتقاء يافته آن با پردازنده رايزن 5 4500U عملکرد به مراتب بهتري داشت. حالا هم که يک گزينه مجهز به پردازنده اينتل به اين سري افزوده شده، مطمئناً توجه افراد بيشتري را به جلب خواهد کرد.

خريد دوربين مدار بسته

آنر لپ‌تاپ‌هاي مجيک بوک 14 و مجيک بوک 15 را با 16 گيگابايت حافظه رم از نوع DDR4 و 512 گيگابايت فضاي ذخيره سازي SSD‌ به فروش مي‌‌رساند. پنل نمايشگر نيز از نوع IPS LCD با وضوح 1080p‌ است و اندازه آن در دو دستگاه به ترتيب 14 و 15.6 اينچ مي‌باشد. از ديگر ويژگي‌هاي برجسته اين دو لپ‌تاپ مي‌توان به صفحه کليد با نور پس زمينه، دوربين کشويي که در رديف F صفحه کليد تعبيه شده و لوله‌هاي حرارتي دوگانه با فن خنک کننده اشاره کرد.

قيمت دوربين مدار بسته

باتري 56 وات تعبيه شده در دو مجيک بوک جديد آنر نويد ساعت‌ها پخش مداوم فيلم را تنها با يک بار شارژ مي‌دهد و يک شارژر 65 وات هم داخل جعبه اين محصولات قرار داده شده که از طريق پورت USB متصل مي‌شود. با اين شارژر سريع مي‌توان باتري ر در تنها در عرض نيم ساعت از 0 تا 44 درصد شارژ کرد.

مجيک بوک 14 با پردازنده i5 اينتل 849.90 يورو قيمت‌گذاري شده در حالي که نسخه پيشرفته‌تر آن با پردازنده i7 برچسب قيمتي برابر 1199.90 يورو دارد. در سمت ديگر،‌ مجيک بوک 15 هم که تنها در يک پيکربندي توليد شده، با قيمت 949.90 يورو به فروش مي‌رسد.

بيشتر بخوانيد  :     هايک ويژن    نصب دوربين مداربسته

  

 

طراحي وب سايت شرکتي


طراحي وب سايت شرکتي

يکي از اصول مهم براي ورود به دنياي رقابت طراحي وب سايت حرفه اي شرکت هاي بزرگ است. طراحي حرفه اي قرار دادي سايت شما را براي يک طراحي مارک و منحصر به فرد نياز است, و اين نهاد منحصر به فرد است که کسب و کار خود را در دنياي مجازي در مقايسه با رقابت خارج از غرفه. منحصر به فرد به اين معني است که جنبه هاي بصري از خود سايت بايد کاربر پسند به طوري که کاربر به راحتي مي توانيد سايت خود را در مسير درست و براي شما. براي رسيدن به اين هدف ، ابتدا بايد نيازهاي طراحي خود را مشخص کنيد. و تيم طراحي و طراحي حرفه اي برام مانع از مشکلات پس از طراحي مشترک با ارزيابي دقيق قبل از طراحي سايت  بيمه و پياده سازي .

 

 

خريد ميزباني وب و دامنه

اکنون, چه آن را به يک وب سايت شرکت هاي بزرگ?

آنچه شما نياز داريد اولين و مهمترين براي يک وب سايت حرفه اي خريد و دامنه است .

 

ارائه شده است که اين شرکت فراهم مي کند تجهيزات تخصصي سرور و در پيشرفته ترين مراکز داده ايران, آلمان و ايالات متحده آمريکا وجود دارد اين است که يک تيم از متخصصان فني که توابع کنترل شده در بالا. در نتيجه ، ميزبان ارائه شده توسط vbrmz مشکلاتي از قبيل کندي و برخي از شرکت هاي ديگر ارائه خدمات ندارد. در ميان خدمات ميزباني ارائه شده توسط Webers ، شما مي توانيد ميزباني براي ويندوز و لينوکس تماس بگيريد.

 

مدير وب ارائه مي دهد پانل هاي ميزباني مختلف با توجه به درخواست ها و الزامات مشتريان ، از جمله: ميزباني ايميل ، ميزباني مشترک ، سرور مجازي ، سرور اختصاصي ، و ميزباني پشتيبان گيري.

 

هنگامي که شما خريد يک نام دامنه و پسوند دامنه, لطفا توجه. يک نام دامنه با نام تجاري کسب و کار شما و شما بايد مراقب باشيد در هنگام انتخاب يک نام دامنه به دليل رقباي خود را در انتخاب بهترين نام قبل از اقدام. نام دامنه خود را با دقت انتخاب کنيد به طوري که آن را به بهترين و مناسب ترين براي افزايش شانس خود را از ديده شدن بهتر است.

پس از انتخاب نام دامنه شما نگاه کنيد براي انتخاب پسوند دامنه آن به نظر مي رسد که ما احساس مي کنيم بهتر است هر فرمت که شما انتخاب کرده ايد ديگر پسوندها و خود را با نام شرکت خريد اين نام تجاري است که شما ثبت نام کرده اند و آدرس آن سايت در ساير پسوندها و پارک کنيد اگر نام کاربري و دامنه خود را نشان مي دهد با هر پسوند گوگل است که شما را براي جستجو نام سايت شما .

 

 

خريد ميزباني لينوکس

ميزباني لينوکس ارائه شده توسط وب مستر داراي ويژگي هاي زير است:

 

رايگان ميزباني وب لينوکس با امنيت بالا سرور هاي متخصص در ابر نيز با استفاده از سخت افزار مورد استفاده در لينوکس Sata فايل از ديسک يا نوع SAS raid-10 کنترل بود.در ميزباني لينوکس ، برخي از مشکلات مهم از سيستم ، نظارت بر آدرس ip و غيره شناسايي و جلوگيري مي شود. براي جلوگيري از حملات داس از آتش و به طور کلي از دسترسي هاي غير مجاز و حملات سايبري با استفاده از آخرين و مدرن ترين anti-malware و anti-virus tools و آنتيمالوير. ويژگي هاي يک حرفه اي سرور لينوکس, ميزباني وب خدمات در زمينه امنيت و سرعت و تعمير و نگهداري در حال اجرا ايميل بيشتر سايت هاي معتبر و امنيت ميزباني وب لينوکس سرور ميزبان با دو نوع از کنترل پنل استفاده شده توسط شبکه و ميزباني وب به طور مستقيم توسط مدير. ميزباني لينوکس براي سايت هاي کوچک و شخصي طرفداران زيادي دارد ، بنابراين شما مي توانيد ميزباني لينوکس را براي سايت کوچک و شخصي خود خريداري کنيد.

 

 

 

سايت جستجوگرها

يکي از اصول است که از اهميت زيادي در طراحي سايت بحث جستجوگرها از سايت است. سايت جستجوگرها سايت بهينه سازي موتور جستجو است. اگر سايت شما داراي يک جستجوگرها قوي, شانس خود را از بودن در صفحه نتايج گوگل متوجه بالا. اما چطور؟ جستجوگرها مناسب را آسان مي کند براي پيدا کردن ، خواندن ، و فهرست محتواي سايت خود را در فواصل منظم. هنگامي که محتواي سايت شما در مورد جستجو براي کلمات کليدي مربوط به کسب و کار شما نمايه مي شود ، سايت شما يکي از اولين لينک هاي نمايش داده شده در صفحه نتايج است. ما به طور قطعي به شما مي گويم که اگر سايت شما مدير عامل نباشد ، عملا کار نخواهد کرد. خدمات جستجوگرها و بهينه سازي شرکت وراماز آماتور اجرا شده و سپس جستجوگرها و ...  n در وب سايت تيم حرفه اي ما ، تمام تغييرات به طور مداوم با تجزيه و تحليل دقيق نظارت مي شود.

 

تبليغات گوگل ادوردز

تبليغات در نشريات يکي از راه هايي براي به روز رساني موقعيت خود را در صفحه نتايج و رفتن به صفحه اصلي گوگل است. البته, ادواردز کافي نيست. حرفه اي SEO-بهينه سازي سايت خود را مطابق با استاندارد هاي برنامه نويسي و همچنين سرعت بازديد از سايت شما نيز مهم هستند براي سايت شما را در نتايج گوگل. تيم متخصصان ادواردز و تيم کارشناسان برام تمام جنبه هاي تبليغات واقعي را در گوگل در نظر مي گيرند .

 

گواهي ssl

اگر شما و کاربران سايت خود را به اشتراک بگذاريد اطلاعات حساس, مانند يک رمز عبور دوم يا رزومه 2, شما نياز به رمز در آوردن اطلاعات در سايت. اين رمزگذاري توسط پروتکل SSL ايجاد شده است. اگر شما ssl را براي سايت خود خريداري کنيد ، تخيل شما به راحتي اطلاعات را براي کاربران خود سرقت مي کند .

 

طراح وب سايت

اگر شما به دنبال براي يک وب سايت ارزان براي کسب و کار کوچک خود را, ما به شما پيشنهاد مديران سايت. اين سايت ها با قالب هاي طراحي سايت پايه و جذاب ارائه مي شوند و بسته به سبک سايت شما ، دست هاي خود را باز مي کنند تا قالب مناسب را انتخاب کنند.

 

منبع:

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/17/2258464/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C

 

 

 

 

تفاوت سري Easy IP 2.0 و سري Easy IP 2.0 Plus در چه مواردي مي باشد ؟


تفاوت سري Easy IP 2.0 و سري Easy IP 2.0 Plus در چه مواردي مي باشد ؟

 

اگر کاتالوگ محصولات  هايک ويژن  در سال 2018 را ديده باشيد ، شمار زيادي از دوربين هاي جديد از خانواده G0 را مي توانيد مشاهده کنيد که پيش از اين در اين کاتالوگ وجود نداشتند . اين سري از دوربين هاي هايک ويژن تحت عنوان سري Easy IP 2.0 Plus به مشتريان اين توليد کننده قدرتمند چيني عرضه شده اند . اين سري از دوربين ها با هر سري ديگري از دوربين هاي هايک ويژن متفاوت است . در اين قسمت مي خواهيم تفاوت اين سري از دوربين ها را با سري Easy IP 2.0 هايک ويژن براي شما بيان کنيم .

مشخصات ، ويژگي هاي و تفاوت هاي  خانواده Easy IP 2.0 Plus و Easy IP 2.0

سري Easy IP 2.0 Plus  از دوربين هاي 2 ، 4 ، 6 و 8 مگا پيکسل هايک ويژن تشکيل شده است . اين سري از دوربين مداربسته   به سري G0 هم مشهور هستند اما صرف وجود داشتن المان G0 در انتهاي مدل دوربين به معني سري Easy IP 2.0 Plus بودن دوربين نيست و بايد نشانه هاي ديگري هم در مدل دوربين وجود داشته باشد. ( برخي از مدل هاي دوربين Easy IP 3.0 هايک ويژن نيز در انتها G0 دارند ) ، براي روشن تر شدن موضوع به مثال زير توجه کنيد . در حالي که دوربين هاي سري Easy IP 2.0  تنها با رزولوشن هاي 2 و 4 مگا پيکسل توليد و به مشتريان عرضه مي شود .

تفاوت سري Easy IP 2.0 و سري Easy IP 2.0 Plus در چه مواردي مي باشد ؟

يکي از مدل هاي دوربين سري Easy IP 2.0 Plus هايک ويژن DS-2CD2143G0-1 است ، شما در اين دوربين چند نکته را مي توانيد از مدل دوربين استخراج کنيد ، مدل دوربين به ما مي گويد که دوربين از نوع دام و 4 مگا پيکسل است (DS-2CD2143G0-1 ) سري 2 و از نوع اقتصادي است (DS-2CD2143G0-1 ) اما نکته مهمي که بايد به آن توجه کنيم کد دوربين است (DS-2CD2143G0-1 ) . همانگونه که مشاهده مي کنيد کد دوربين ، عدد سه است و اين بدين معناست که دوربين از سري Easy IP 2.0 Plus مي باشد . کد دوربين در خانواده Easy IP 2.0 ، عدد 2 است و مدل هاي دوربين به اين عدد ختم مي شوند ( DS-2CD2042WD-I ) . اين نکته را مي توان به عنوان يک تفاوت ظاهري در مدل اين دو خانواده بيان کرد .

تفاوت ديگر بين خانواده Easy IP 2.0 Plus و Easy IP 2.0 را اينگونه بيان کرد ؛ دوربين هاي Easy IP 2.0 Plus از فرمت فشرده سازي هوشمند H.265 ، H.265+ ، H.264 و H.264+ پشتيباني مي کنند در حالي که دوربين هاي Easy IP 2.0 تنها از فرمت هاي H.264 و H.264+ پشتيباني مي کنند .

مطالبي براي مطالعه بيشتر در خصوص دوربين مداربسته :  دوربين مداربسته تي وي تي

ارسال سه استريم مجزا

دوربين هاي خانواده Easy IP 2.0 Plus توان ارسال سه استريم مجزا را بصورت همزمان براي کاربران فراهم مي کنند ، کاربران مي توانند بطور همزمان از استريم اصلي ( Main Stream ) براي ضبط تصوير ، از استريم دوم ( Sub Stream ) براي انتقال تصوير و از استريم سوم ( Third Stream ) براي نمايش تصوير زنده بصورت مستقيم روي نمايشگر هايي مانند مانيتور و ويديو وال استفاده کنند . در صورتي که در سري Easy IP 2.0  تنها کاربران مي توانند بطور همزمان دو استريم را در اختيار داشته باشند يعني استريم اصلي و استريم دوم .

الگوريتم هاي آناليز تصوير

در سري Easy IP 2.0 Plus ، امکان آناليز تصوير و آناليز رفتار افراد توسط دوربين وجود دارد و کاربران مي توانند اين امکان را روي دوربين ها فعال کنند ( 2 آناليز رفتاري و امکان تشخيص چهره )؛ در صورتي که در خانواده Easy IP 2.0  اين دسترسي وجود ندارد و کاربران تنها مي توانند از ويژگي هاي معمولي دوربين مدار بسته استفاده کنند.

بيشتر بخوانيد : نصب دوربين مداربسته  

به عبارتي ساده تر مي توان گفت کاربران مي توانند براي پوشش نياز هاي معمولي خود در پروژه هايي که نياز به هيچ آناليز اضافه ي تصويري ندارند از دوربين هاي سري Easy IP 2.0 استفاده کنند و براي پوشش نياز هاي حرفه اي و جامع تر خود در پروژه هاي با اهميت تر  که نياز به آناليز تصوير و اجراي سناريو هاي امنيتي دارند مي توانند از خانواده دوربين هاي Easy IP 2.0 Plus استفاده کنند .

 

how to get pco car license


how to get pco car license

pco car is a name that is familiar to all Londoners and tourists from all over the world, but for those who do not know what pco car is, this article is intended to introduce it to you. As the UK's busiest city, London attracts nearly 30 million travelers from around the world each year; An opportunity that has created intense competition between different agencies, each of which in turn cooperates in attracting passengers. This opportunity is pco car, that has made this big economic city a competitive enterprise between companies as well as individuals. In pco car, expensive cars with experienced drivers (those who have a pco hire car license), are provided to tourists at the most appropriate prices in order to try to attract more tourists. In the meantime, people whose job is driving can also participate in this competition along with companies and contribute to attracting customers in London. They also have an excellent source of income in a short time and with high flexibility. But like any other job, getting a PCO license is a must, and not everyone can enroll in this job just by having a regular license or having a car. Obtaining a license requires going through the steps outlined below:

https://canvas.ubc.ca/eportfolios/9849/Home/everything_you_need_to_know_about_ToyotaPriusPCO

https://educacao.telessaude.ifes.edu.br/eportfolios/6048/Pgina_inicial/PCO_Car

https://councils.clark.edu/eportfolios/19393/Home/uber

https://canvas.yc.edu/eportfolios/9610/Home/everything_you_need_to_know_about_Nissan_Leaf_PCO

https://councils.clark.edu/eportfolios/24512/Home/everything_you_need_to_know_about_Mercedes_Benz_PCO

https://canvas.ubc.ca/eportfolios/10012/Home/earn_money_with_my_car

https://educacao.telessaude.ifes.edu.br/eportfolios/6236/Pgina_inicial/PCO_Car_for_Uber

https://cole2.uconline.edu/eportfolios/95010/Home/PCO_car_hire_with_insurance_no_deposit

https://canvas.mooc.upc.edu/eportfolios/1367/Home/car_jobs

https://canvas.lms.unimelb.edu.au/eportfolios/4540/PCO_car_hire_with_insurance_no_deposit

https://q.utoronto.ca/eportfolios/4876/What_is_PCO_car_rental

https://canvas.sussex.ac.uk/eportfolios/617/How_old_can_a_car_be_for_PCO

https://canvas.sussex.ac.uk/eportfolios/738/Tesla_PCO_rental__Favorite_PCO_Cars_for_PHV_drivers

 

 

pco car hire license

If you are looking for a safe and flexible way to earn money with the requested driving programs or in other word on-demand driving apps, if you want to enjoy being with other people and tourists, pco license is a term that you must have heard of or have ever applied for. so You are aware of the conditions and how to obtain this license. but If you have only heard the term and have not acted on it, we need to remind you that the pco license is an essential license for people who want to be active in the London's transport and travel industry, whether you want to enter this job alone or register in a reputable company, you need to get your pco license to be able to start a new business. But the question is, what do you need to know? Where to apply for a license? And what are its positive or negative aspects? We have prepared a Table of contents below, so that you can find the answers to all your questions in this regard by referring to it:

pco car license table of content

Here are some answers to pco car license questions. This is our most up to date information on pco car license.

What does pco car license refers to?

One of the most important conditions for obtaining a pco car license is to have a car. pco car refers to four-door private cars or minivans that must meet all the necessary standards for travel from the London Transport Authority; In other words, these cars must meet the required standards. The Mayor’s Air Quality Strategy to improve the air quality of the city of London, as well as to increase the safety of passengers, is to set an age limit for taxis and private cars. If your car or the vehicle you are about to buy is old or seriously damaged, it will not be licensed.

pco car license conditions for a car

As of January 1, 2012, the following has been applied to rental cars:

 1. Private vehicles that are 10 years old or older are not licensed; From 4 months after this date, the age limit of cars reached 5 years.
 2. From the above date, personal belongings must comply with Euro 4 standards, otherwise they will not be licensed.

What conditions do an individual need to get a pco car license?

Another requirement for obtaining a pco car license is that three years have passed since driving in London to gain sufficient driving experience; In addition, you need other requirements for obtaining a pco car license:

First of all, you must be 21 years of age and. Second of all you need to meet your full Driver and Vehicle Licensing Agency license, at least for three years old. The third element is that you be able to live in England; Either be a UK citizen or have a residence permit. According to the latest decree of the Mayor of London, those who do not have this license do not have the right to drive. Moreover, you need to face these documents and overcome them:

Individual requirements to get pco car license

 1. Your Disclosure and Barring Service check: This is a review of your criminal record showing details of all convictions, reprimands and final warnings contained in Central Police files (excluding convictions and protected precautions).
 2. Proof that your mentally and medically fit.

General skills for pco car license

 1. Provide a topographic proficiency certificate from a reputable assessment center: topographic skills certificate, is a test to ensure drivers have the necessary understanding of how maps work. Whether you were born and raised in London or just getting to know your way around the city. You must take this test.
 2. English language certificate: you must Prove your English skills, by passing an English language test. To get the license, the Transport for London Authority requires you to have a good understanding of English language. Here is a list of the following:
 • You must be able to read, write, speak and listen as well as IELTS.
 • Having the SELT certificate at B1 level or higher.
 • BSc Hons degree or higher i.e. master’s, PhD
 • An A level certificate of UK AS-Level
 • UK HNC/HND qualification

Once you have successfully completed all the above steps and documents, you can submit your PCO license application to Transport for London. After starting the registration and completing the steps, log in and follow the instructions. After all you probably want to know how much does a pco car license cost?

A pco car license costs around 700 in total, but it should be noted that getting this license can vary greatly depending on your specific circumstances. If you already have the necessary documents, you will pay less; But if you need courses to prepare for your assessment or exam, your costs may increase a bit. And finally, depending on your skills, you may try a test at once or On several occasions, which in turn determines the costs.

 

  عناوين مطالب پربازدید